სასაცილო შემთხვევა კინოში - Смешной случай в кино

Description

ერთხელ ბობი კინოში წავიდა [ка́к то раз боб отпра́вился в кино́], რომ ენახა „მილიონერი ღარიბთა უბნიდან [что́бы посмотре́ть «миллионе́р из трущо́б»], მაგრამ წინა რიგში მჯდომი [но и́з-за того́, что две же́нщины] ორი ქალბატონის გამო [гро́мко болта́ли ме́жду собо́й], რომლებიც ხმამაღლა საუბრობდნენ [сидя́ в ряду́ пря́мо пе́ред ним], მას გარკვევით არ ესმოდა დიალოგი [он не мог хорошо́ слы́шать, что говоря́т в фи́льме].

ერთხელ ბობი კინოში წავიდა, რომ ენახა „მილიონერი ღარიბთა უბნიდან, მაგრამ წინა რიგში მჯდომი ორი ქალბატონის გამო, რომლებიც ხმამაღლა საუბრობდნენ, მას გარკვევით არ ესმოდა დიალოგი.

ბობი წინ გადაიხარა და ჩურჩულით უთხრა [боб наклонилась вперед и сказал шепотом], „ბოდიშს გიხდით, ქალბატონებო, მაგრამ მე არ მესმის [«извините, дамы, но я ничего не слышу»]. „იმედი მაქვს რომ არა [«надеюсь, что это так], განრისხდა ქალბატონი [- резко ответила женщина], „ეს პირადი საუბარია [- это личный разговор»].

ბობი წინ გადაიხარა და ჩურჩულით უთხრა, „ბოდიშს გიხდით, ქალბატონებო, მაგრამ მე არ მესმის. „იმედი მაქვს რომ არა, განრისხდა ქალბატონი, „ეს პირადი საუბარია.

Автор статьи

Simtech
Bystrov Maksim