ფეხსაცმლის ყუთი - The shoebox

Description

ერთი კაცი და ქალი [a man and woman] დაქორწინებული იყვნენ [had been married] სამოცი წლის განმავლობაში [for more than 60 years]. ისინი ინაწილებდნენ ყველაფერს [they had shared everything]. ერთმანეთს ყველაფერს უყვებოდნენ [they had talked about everything]. ერთმანეთისგან [they had kept no secrets] დაფარული არაფერი ჰქონდათ [from each other], ერთის გარდა [except that the little]: მოხუც ქალს ჰქონდა ფეხსაცმლის ყუთი [old woman had a shoebox] და მან სთხოვა ქმარს [and she had ask her husband], არასდროს გაეხსნა ის [never to open] ან ეკითხა მისთვის ამის შესახებ რამე [or ask her about].

ერთი კაცი და ქალი დაქორწინებული იყვნენ სამოცი წლის განმავლობაში. ისინი ინაწილებდნენ ყველაფერს. ერთმანეთს ყველაფერს უყვებოდნენ. ერთმანეთისგან დაფარული არაფერი ჰქონდათ, ერთის გარდა: მოხუც ქალს ჰქონდა ფეხსაცმლის ყუთი და მან სთხოვა ქმარს, არასდროს გაეხსნა ის ან ეკითხა მისთვის ამის შესახებ რამე.

ამ წლების განმავლობაში [for all of these years] კაცს ყუთი არც გახსენებია [he had never thought about the box], მაგრამ ერთ დღეს [but one-day] პატარა მოხუცი ქალი [the little old woman] ძალიან ავად გახდა [got very sick] და ექიმმა თქვა [and the doctor said], რომ ის ვეღარასდროს გამოჯანმრთელდებოდა [she would not recover].

ამ წლების განმავლობაში კაცს ყუთი არც გახსენებია, მაგრამ ერთ დღეს პატარა მოხუცი ქალი ძალიან ავად გახდა და ექიმმა თქვა, რომ ის ვეღარასდროს გამოჯანმრთელდებოდა.

საქმეების დალაგების დროს [in trying to sort out their affairs], პატარა მოხუცმა კაცმა ჩამოიღო ფეხსაცმლის ყუთი [the little old man took down the shoebox] და მიიტანა ცოლის საწოლთან [and took it to his wife’s bedside]. ქალი დათანხმდა [she agreed], რომ დადგა დრო [that it was time], როდესაც ქმარს უნდა გაეგო [that he should know] რა იყო ყუთში [what was in the box]. როდესაც კაცმა გახსნა ის [when he opened it], აღმოაჩინა ორი მოქსოვილი თოჯინა [he found two knitted dolls] და დასტა ფული [and a stack of money], სულ 95,000 [totaling $95,000]$. მან ჰკითხა რას ნიშნავდა ეს [he asked her about the contents].

საქმეების დალაგების დროს, პატარა მოხუცმა კაცმა ჩამოიღო ფეხსაცმლის ყუთი და მიიტანა ცოლის საწოლთან. ქალი დათანხმდა, რომ დადგა დრო, როდესაც ქმარს უნდა გაეგო რა იყო ყუთში. როდესაც კაცმა გახსნა ის, აღმოაჩინა ორი მოქსოვილი თოჯინა და დასტა ფული, სულ 95,000$. მან ჰკითხა რას ნიშნავდა ეს.

როდესაც ჩვენ ვაპირებდით დაოჯახებას [‘when we were to be married], უთხრა ცოლმა [ she said, ], ბებიამ მითხრა [my grandmother told me] რომ ბედნიერი ცოლქმრობის საიდუმლო [the secret of a happy marriage] იმაშია, რომ არასდროს უნდა იკამათო [was to never argue]. მან მითხრა [she told me] რომ როდესაც შენზე გავბრაზდებოდი [that if i ever got angry with you], სიმშვიდე უნდა შემენარჩუნებინა [i should just keep quiet] და თოჯინა მომექსოვა [and knit a doll.].

როდესაც ჩვენ ვაპირებდით დაოჯახებას, უთხრა ცოლმა, ბებიამ მითხრა რომ ბედნიერი ცოლქმრობის საიდუმლო იმაშია, რომ არასდროს უნდა იკამათო. მან მითხრა რომ როდესაც შენზე გავბრაზდებოდი, სიმშვიდე უნდა შემენარჩუნებინა და თოჯინა მომექსოვა.

The number of lines does not match in the paragraphs below. Perhaps there is not enough (or unnecessary) symbol: ^

პატარა მოხუცი კაცი ისეთი შეძრწუნებული იყო რომ უჭირდა ცრემლების შეკავება. მხოლოდ ორი ძვირფასი თოჯინა იყო ყუთში. მთელი ამ ერთდად ცხოვრების და სიყვარულის წლების განმავლობაში ცოლი მხოლოდ ორჯერ იყო გაბრაზებული მასზე. კაცი სიხარულს ვეღარ იტევდა.

„ძვირფასო [‘honey,], თქვა მან [he said], „თოჯინების ამბავი გავიგე [‘that explains the dolls], მაგრამ რაც შეეხება ფულს [but what about all of this money]? საიდან მოვიდა ის [where did it come from?]?

„ძვირფასო, თქვა მან, „თოჯინების ამბავი გავიგე, მაგრამ რაც შეეხება ფულს? საიდან მოვიდა ის?

ოჰ, თქვა ქალმა [‘oh, she said],-ეს ფული თოჯინების [‘that’s the money i made] გაყიდვით ვიშოვე [from selling the dolls.]

ოჰ, თქვა ქალმა,-ეს ფული თოჯინების გაყიდვით ვიშოვე

Автор статьи

Simtech
Bystrov Maksim