ლურსმნები - Nails

Description

იყო ერთი ცუდი ხასიათის ბიჭი [there once was a little boy who had a bad temper]. ერთხელ მამამ მას ლურსმნებით სავსე ჩანთა მისცა და უთხრა, რომ ყოველთვის როცა გაბრაზდებოდა, ლურსმნები ღობეში უნდა ჩაერჭო [his father gave him a bag of nails and told him that every time he lost his temper, he must hammer a nail into the back of the fence].

იყო ერთი ცუდი ხასიათის ბიჭი. ერთხელ მამამ მას ლურსმნებით სავსე ჩანთა მისცა და უთხრა, რომ ყოველთვის როცა გაბრაზდებოდა, ლურსმნები ღობეში უნდა ჩაერჭო.

ბიჭმა პირველ დღეს ღობეში 37 ლურსმანი ჩაარჭო [the first day the boy had driven 37 nails into the fence]. მომდევნო რამოდენიმე კვირის განმავლობაში [over the next few weeks], მას შემდეგ, რაც მან სიბრაზის მართვა ისწავლა [as he learned to control his anger], ჩარჭობილი ლურსმნების რაოდენობა ყოველდღიურად, მცირდებოდა [the number of nails hammered daily gradually dwindled down]. მან აღმოაჩინა [he discovered] რომ უფრო ადვილია ემოციის შეკავება [it was easier to hold his temper] ვიდრე ლურსმნების ჩარჭობა ღობეში [than to drive those nails into the fence].

ბიჭმა პირველ დღეს ღობეში 37 ლურსმანი ჩაარჭო. მომდევნო რამოდენიმე კვირის განმავლობაში, მას შემდეგ, რაც მან სიბრაზის მართვა ისწავლა, ჩარჭობილი ლურსმნების რაოდენობა ყოველდღიურად, მცირდებოდა. მან აღმოაჩინა რომ უფრო ადვილია ემოციის შეკავება ვიდრე ლურსმნების ჩარჭობა ღობეში.

საბოლოოდ, დადგა დღე [finally, the day came], როდესაც ბიჭი [when the boy] საერთოდ არ გაბრაზებულა [didn't lose his temper at all]. მან უთხრა მამას ამის შესახებ [he told his father about it], მან კი ურჩია, რომ ახლა ბიჭს [and the father suggested that the boy now] თითო ლურსმანი ამოეცალა იმ დღეს [pull out one nail for each day], როცა სრულიად მშვიდად იქნებოდა [that he was able to hold his temper]. გავიდა დღეები [the days passed] და ბიჭმა საბოლოოდ შეძლო მამისთვის ეთქვა [and the young boy was finally able to tell his father], რომ ყველა ლურსმანი ამოაძრო [that all the nails were gone].

საბოლოოდ, დადგა დღე, როდესაც ბიჭი საერთოდ არ გაბრაზებულა. მან უთხრა მამას ამის შესახებ, მან კი ურჩია, რომ ახლა ბიჭს თითო ლურსმანი ამოეცალა იმ დღეს, როცა სრულიად მშვიდად იქნებოდა. გავიდა დღეები და ბიჭმა საბოლოოდ შეძლო მამისთვის ეთქვა, რომ ყველა ლურსმანი ამოაძრო.

მამამ ჩაკიდა ხელი შვილს [the father took his son by the hand] და გაუძრვა ღობისკენ. მან უთხრა [and led him to the fence. he said], „შენ ყველაფერი კარგად შეასრულე, ჩემო შვილო ["you have done well, my son], მაგრამ შეხედე ხვრელებს ღობეში [but look at the holes in the fence]. ღობე აღარასდროს იქნება [the fence will never be] ისეთი როგორიც იყო [the same]. როდესაც შენ გაბრაზებით ამბობ რამეს [when you say things in anger], ისინი ტოვებენ ნაკაწრებს, როგორც აქ [they leave a scar just like this one]. შენ შეგიძლია ჩაარტყა დანა ადამიანს [you can put a knife in a man] და ამოაძრო ის [and draw it out]. არ აქვს მნიშვნელობა რამდენჯერ ეტყვი ბოდიშს [it won't matter how many times you say i'm sorry], ჭრილობა ისევ რჩება [the wound is still there].

მამამ ჩაკიდა ხელი შვილს და გაუძრვა ღობისკენ. მან უთხრა, „შენ ყველაფერი კარგად შეასრულე, ჩემო შვილო, მაგრამ შეხედე ხვრელებს ღობეში. ღობე აღარასდროს იქნება ისეთი როგორიც იყო. როდესაც შენ გაბრაზებით ამბობ რამეს, ისინი ტოვებენ ნაკაწრებს, როგორც აქ. შენ შეგიძლია ჩაარტყა დანა ადამიანს და ამოაძრო ის. არ აქვს მნიშვნელობა რამდენჯერ ეტყვი ბოდიშს, ჭრილობა ისევ რჩება.

პატარა ბიჭი მიხვდა [the little boy then understood], თუ რა ძალა ჰქონდა მის სიტყვებს [how powerful his words were]. მან შეხედა მამას და უთხრა [he looked up at this father and said], „იმედი მაქვს, რომ შენ შეძლებ პატიებას ["i hope you can forgive me father], იმ ჭრილობებისთვის [for the holes], რომლებიც მე მოგაყენე [i put in you].

პატარა ბიჭი მიხვდა, თუ რა ძალა ჰქონდა მის სიტყვებს. მან შეხედა მამას და უთხრა, „იმედი მაქვს, რომ შენ შეძლებ პატიებას, იმ ჭრილობებისთვის, რომლებიც მე მოგაყენე.

„რა თქმა უნდა შემიძლია, უთხრა მამამ ["of course i can'" said the father].

„რა თქმა უნდა შემიძლია, უთხრა მამამ.

ეს ყოველთვის სიბრაზე არ არის [it's not always anger] ეს ზოგადად შენი ქმედებაა [it is your actions in general]. ცხოვრებაში არ არსებობს „სუფთა ფურცლიდან დაწყება [there are no "fresh starts" in life] არ არსებობს ახალი დასაწყისი [there is no new beginning]. ბევრი ადამიანისთვის [forgiveness comes easy] პატიება ადვილია [for many people], მაგრამ წარსულის ჭრილობები [but the scars of the past] არასდროს გვტოვებს [they never go away]. დააკვირდი იმას, რასაც შენ დღეს აკეთებ [watch what you do today], რადგან ხანდახან საფასური [because sometimes the price isn't] ჯილდოდ არ ღირს [worth the reward].

ეს ყოველთვის სიბრაზე არ არის ეს ზოგადად შენი ქმედებაა. ცხოვრებაში არ არსებობს „სუფთა ფურცლიდან დაწყება არ არსებობს ახალი დასაწყისი. ბევრი ადამიანისთვის პატიება ადვილია, მაგრამ წარსულის ჭრილობები არასდროს გვტოვებს. დააკვირდი იმას, რასაც შენ დღეს აკეთებ, რადგან ხანდახან საფასური ჯილდოდ არ ღირს.

Автор статьи

Simtech
Bystrov Maksim