სასაცილო შემთხვევა კინოში - A funny incident in the cinema

Description

ერთხელ ბობი კინოში წავიდა [once bob went to the movies], რომ ენახა „მილიონერი ღარიბთა უბნიდან [to see "slumdog millionaire], მაგრამ წინა რიგში მჯდომი [but because of two women] ორი ქალბატონის გამო [loudly chatting together], რომლებიც ხმამაღლა საუბრობდნენ [who were sitting in the row in front of him], მას გარკვევით არ ესმოდა დიალოგი [he was unable to hear the dialogue clearly].

ერთხელ ბობი კინოში წავიდა, რომ ენახა „მილიონერი ღარიბთა უბნიდან, მაგრამ წინა რიგში მჯდომი ორი ქალბატონის გამო, რომლებიც ხმამაღლა საუბრობდნენ, მას გარკვევით არ ესმოდა დიალოგი.

ბობი წინ გადაიხარა და ჩურჩულით უთხრა [bon leaned forward and said in a stage whisper], „ბოდიშს გიხდით, ქალბატონებო, მაგრამ მე არ მესმის ['excuse me ladies but i can't hear]. „იმედი მაქვს რომ არა ['i should hope not], განრისხდა ქალბატონი [stormed the woman], „ეს პირადი საუბარია ['this is a private conversation].

ბობი წინ გადაიხარა და ჩურჩულით უთხრა, „ბოდიშს გიხდით, ქალბატონებო, მაგრამ მე არ მესმის. „იმედი მაქვს რომ არა, განრისხდა ქალბატონი, „ეს პირადი საუბარია.

Автор статьи

Simtech
Bystrov Maksim